Skoči do sadržaja

OPEN DATA REPUBLIKA KOSOVA

Portal opendata.rks-gov.net je državni katalog metapodataka koji se odnosi na podatke objavljene u otvorenom formatu od strane javnih uprava Kosova. Portal promoviše Vlada Kosova i upravlja Agencija za Informisanje Javnosti - Ministarstvo Javne Uprave.

1.0 Funkcije Agencije


1. Agencija obavlja sledeće zadatke i odgovornosti:


 • 1.1. predlaže i koordinira svaku politiku koja se nadovezuje Informativnom tehnologijom i komuniciranjem sa institucijama Republike Kosova;
 • 1.2. obrađuje i obezbeđuje sprovođenje strategije za Elektronsko upravljanje i plana odgovarajće radnje za usvajanje od Vlade;
 • 1.3. rukovodi i nadgleda sprovođenje projekata koji se nadovezuju Informativnom Tehnologijom u institucijama Republike Kosova.

2. Agencija podržava razvoj Informativne Tehnologije, podstiče investicije u oblasti informacionog društva, razvoj sistema u osposobljavanju Informativne Tehnologije i koordinira rukovođenje i nadgledanje procesa i mehanizama Elektronskog Upravljanja u oblastima kao što je dole navedeno:


 • 2.1. Infrastruktura ITK-a za institucije Republike Kosova i povećanje stepena upotrebljavanja IT-e;
 • 2.2. proširenje usluge interneta i sadržaja interneta u institucijama Republike Kosova;
 • 2.3. akumuliranje, administriranje, raspodela i očuvanje podataka osnivajući Državni centar elektronskih podataka;
 • 2.4. bezbednost i zaštitu infrastrukture za Elektronsko komuniciranje i podataka;
 • 2.5. prema potrebi pomaže relevantne institucije u borbi protiv elektronskog zločina (cyber crime);
 • 2.6. stara se za menadžiranje i očuvanje intelektualne imovine i prava u vezi sa bazom podataka i softvera, koja su imovina države;
 • 2.7. obezbeđuje zaštitu ličnih podataka u elektronskoj formi u skladu sa važećim zakonodavstvom;
 • 2.8. pomaže nastup javnih informacija u elektronskoj formi;
 • 2.9. u saradnji sa IKJA vrši identifikovanje potreba za osposobljavanje u elektronici Udruženja za informisanje za službenike institucije Republike Kosova.

Karakteristike portala

2.0 Tehničke karakteristike


2.1. Uvod

Otvorena platforma podataka Vlade Kosova je razvijen sa CKAN Platformom na Ubuntu sa Docker-om. Instalirana verzija CKAN-a je 2.7.4.


2.2. CKAN

CKAN je glavna svetska platforma za otvoreni izvor podataka.


CKAN je kompletno softversko rešenje koje omogućava pristup podacima i upotrebljivim - pružanjem alata za pojednostavljivanje objavljivanja, deljenja, pronalaženja i korišćenja podataka (uključujući skladištenje podataka i pružanje robusnih API-ova podataka). CKAN je namenjen izdavačima podataka (nacionalnim i regionalnim vlastima, kompanijama i organizacijama) koji žele da svoje podatke budu dostupni i dostupni.

CKAN koriste vlade i korisničke grupe širom svijeta i upravlja raznim zvaničnim portalima i portalima u zajednici, uključujući portale za lokalnu, nacionalnu i međunarodnu vladu, kao što su data.gov.uk britanskog i publicdata.eu Evropske unije, brazilski dados.gov.br, holandskih i holandskih vladinih portala, kao i gradskih i opštinskih sajtova u SAD-u, Velikoj Britaniji, Argentini, Finskoj i drugim zemljama.

CKAN: http://ckan.org/
CKAN Tour: http://ckan.org/tour/
Pregled karakteristika: http://ckan.org/features/Instalirane CKAN extensions:


scheming (open license): Ovo ekskluzivno rešenje nudi način konfiguriranja i deljenja CKAN shema korišćenjem opisa sheme JSON.

fluent (open license): Ovo proširenje pruža način za čuvanje i vraćanje višejezičnih polja u CKAN skupove podataka, resurse i organizacije.

officedocs (open license): Funkcionalnost za pregledanje Microsoft Office dokumenata.

pdfview (open license): Funkcionalnost za pregledanje pdf-a.

googleanalytic (open license): ekstenzija za integraciju podataka Google analitike u CKAN.

ckanext-hierarchy (open license): Pruža novo polje u organizacionom obliku za odabir matične organizacije.