Organizacije Total #
Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror 0


Komuna e Gjakovës 0

Ministarstvo za Zajednice i Povratak 0

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja 0

Ministarstvo za Dijasporu i Strateška Ulaganja 0


Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije 0


Ministarstvo za Evropske Integracije 0

Ministarstvo za Finansije 6

Ministarstvo Inostranih Poslova 0


Ministarstvo za Infrastrukturu 0

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova 0
Agjencia e Regjistrimit Civil
Policija Kosova

Ministarstvo Pravde 0


Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave 0


Ministarstvo za Regionalni Razvoj 0

Ministarstvo Trgovine i Industrije 0

Testing 0

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë