2021-03-17 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/f7319c3a-e326-49a7-b8a6-5d22c5bd0328/download/2021-03-17_station_hourly.xlsx

2021-03-17 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 18 Mars, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-03-17 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-03-17 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit