2021-06-10 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/f01ee125-cea3-4d6b-9480-39fb6f58f568/download/2021-06-10_station_hourly.xlsx

2021-06-10 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 10 Qershor , 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-06-10 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-06-10 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit