2020-06-23 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/e1200cf1-1da9-4ba5-8084-a0652f5945e1/download/2020-06-23_station_hourly.xlsx

2020-06-23 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 23 Qershor , 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-06-23 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-06-23 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit