2021-09-05 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/d68defa7-d1d5-49c4-b0c9-d1a4b58d506e/download/2021-09-05_station_hourly.xlsx

2021-09-05 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 5 Shtator, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-09-05 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-09-05 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit