2020-05-23 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/d3cde8e2-db7b-4f61-88b2-b1d507915bef/download/2020-05-23_station_hourly.xlsx

2020-05-23 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 23 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-05-23 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-05-23 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit