2020-05-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/bb45e678-3c35-4845-ac9f-f1351c56242c/download/2020-05-31_station_hourly.xlsx

2020-05-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 31 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-05-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-05-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit