2020-12-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/b81d1351-e818-42e7-8017-029b91eb2196/download/2020-12-21_station_hourly.xlsx

2020-12-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 13 Janar, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-12-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-12-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit