2021-02-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/b73b800e-af5e-4414-a495-4f90a485420f/download/2021-02-20_station_hourly.xlsx

2021-02-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-02-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-02-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit