2021-05-05 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/b6a05bb3-30c4-4768-8ae2-15d90f1cd88a/download/2021-05-05_station_hourly.xlsx

2021-05-05 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 5 Maj, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-05-05 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-05-05 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit