2021-03-08 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/acb631dc-8681-431a-9e01-f4c77d1e9fc0/download/2021-03-08_station_hourly.xlsx

2021-03-08 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 9 Mars, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-03-08 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-03-08 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit