2018-11-05 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/aae139d4-8274-4fdc-88c3-c3d9370885c8/download/2018-11-05_station_hourly.xlsx

2018-11-05 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-11-05 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-11-05 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit