2018-09-10 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/a1e6aed8-60df-4942-9f48-b4ce0a17fffb/download/2018-09-10_station_hourly.xlsx

2018-09-10 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-09-10 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-09-10 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit