2021-01-02 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/9d9b16b2-cf28-40f9-a240-fc0682213aa7/download/2021-01-02_station_hourly.xlsx

2021-01-02 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-01-02 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-01-02 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit