2021-05-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/9cecee76-7e98-4cdd-b1fe-84d05d457dad/download/2021-05-20_station_hourly.xlsx

2021-05-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Maj, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-05-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-05-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit