2021-03-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/95d3b638-b28b-4334-af45-8afb44b219c3/download/2021-03-31_station_hourly.xlsx

2021-03-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 31 Mars, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-03-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-03-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit