2021-04-04 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/8cc07cce-e8a0-49a1-b4e9-86c15bfbccba/download/2021-04-04_station_hourly.xlsx

2021-04-04 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 4 Prill, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-04-04 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-04-04 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit