2019-06-06 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/83d0dd25-23c3-40d9-b7f6-42d59f69afb1/download/2019-06-06_station_hourly.xlsx

2019-06-06 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2019-06-06 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-06-06 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit