2021-07-23 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/721b1291-f940-475d-a4f8-6487e55ebb81/download/2021-07-23_station_hourly.xlsx

2021-07-23 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 23 Korrik, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-07-23 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-07-23 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit