2021-10-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/6836bc36-d86c-44ab-a318-f78244613808/download/2021-10-21_station_hourly.xlsx

2021-10-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 26 Tetor, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-10-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-10-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit