2021-05-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/6093f2ec-25fd-4ce5-881c-73651d8e9767/download/2021-05-31_station_hourly.xlsx

2021-05-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Qershor , 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-05-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-05-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit