2021-06-08 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/6093be54-3132-42d2-a9f3-51c6324f27c8/download/2021-06-08_station_hourly.xlsx

2021-06-08 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Qershor , 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-06-08 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-06-08 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit