2021-08-14 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/5e21587d-a94e-4144-a9a7-12083e11b18e/download/2021-08-14_station_hourly.xlsx

2021-08-14 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 15 Gusht, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-08-14 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-08-14 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit