2020-02-28 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/4d4d0789-a90b-404b-88e3-7866d70c39e2/download/2020-02-28_station_hourly.xlsx

2020-02-28 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-02-28 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-02-28 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit