2020-12-16 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/4d3cd466-d01c-40ea-b911-94864139fc3f/download/2020-12-16_station_hourly.xlsx

2020-12-16 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 13 Janar, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-12-16 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-12-16 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit