2020-12-26 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/40fffa10-d950-4677-b138-9a11f0b5b864/download/2020-12-26_station_hourly.xlsx

2020-12-26 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 13 Janar, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-12-26 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-12-26 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit