2020-02-03 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/40377ffc-16d7-49a7-a1a2-9468312454e2/download/2020-02-03_station_hourly.xlsx

2020-02-03 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-02-03 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-02-03 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit