2018-12-14 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/3eb2412f-d189-42f8-8cd9-e45e3889c80e/download/2018-12-14_station_hourly.xlsx

2018-12-14 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-12-14 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-12-14 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit