2021-01-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/39780b7c-cda5-4b36-ad7e-b18ef970dc7a/download/2021-01-30_station_hourly.xlsx

2021-01-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-01-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-01-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit