2020-05-29 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/36206662-7315-42af-bf89-f27dce28b55d/download/2020-05-29_station_hourly.xlsx

2020-05-29 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 29 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-05-29 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-05-29 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit