2021-05-23 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/2f91e971-1e7b-4039-9999-754d0ffb8a9b/download/2021-05-23_station_hourly.xlsx

2021-05-23 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 23 Maj, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-05-23 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-05-23 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit