2021-02-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/23b6b4c2-1c92-492c-b30e-e5aa5416cccf/download/2021-02-21_station_hourly.xlsx

2021-02-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 21 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-02-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-02-21 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit