2020-07-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/191a1aa7-37b9-4d76-8b1e-8d8c9618c988/download/2020-07-31_station_hourly.xlsx

2020-07-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 31 Korrik, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-07-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-07-31 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit