2021-02-12 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/18c325d0-0c4a-41e9-b18b-17ddef3e126b/download/2021-02-12_station_hourly.xlsx

2021-02-12 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 12 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-02-12 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-02-12 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit