2021-02-13 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/1752f800-361c-4173-9337-3f4e30c1f1eb/download/2021-02-13_station_hourly.xlsx

2021-02-13 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 13 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-02-13 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-02-13 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit