2021-05-12 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/0e94b6b4-6782-4fdd-865b-66c3a635caec/download/2021-05-12_station_hourly.xlsx

2021-05-12 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 12 Maj, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-05-12 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-05-12 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit