2020-09-01 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/0dcaf9f2-5fa8-44b5-afb1-77f68d44ec3d/download/2020-09-01_station_hourly.csv

2020-09-01 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 19 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-09-01 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-09-01 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit