2020-11-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/0b286a7a-222a-4b7d-b87f-79305c86def6/download/2020-11-20_station_hourly.xlsx

2020-11-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Nëntor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-11-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-11-20 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit