2020-06-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/0a8e7e13-e9b4-430a-bed0-188639ab5989/download/2020-06-30_station_hourly.xlsx

2020-06-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 30 Qershor , 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-06-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-06-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit