2020-03-13 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/0391dea4-0109-41b7-969e-3195d1054a6d/download/2020-03-13_station_hourly.xlsx

2020-03-13 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-03-13 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-03-13 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit