tabela-me-te-dhena-per-12-tregues-te-realizuar-te-trajnimit-administrat-dhe-legjislacion

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Title
Description
Source https://ikap.rks-gov.net/
Version 1.0
Author Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)
Author Email Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)
Maintainer Enver Haxhijaj
Maintainer Email Enver Haxhijaj