Vdekshmëria maternale sipas viteve

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Vdekshmëria maternale sipas viteve
Pershkrimi Vdekshmëria maternale sipas viteve
Burimi https://msh.rks-gov.net/wp-content/uploads/2013/11/MSH_STRATEGJIA_raport_alb-web.pdf
Versioni 1.0
Autor Ministria e Shëndetësisë
Email i autorit Ministria e Shëndetësisë
Mirëmbajtësi Ministria e Shëndetësisë
Email i Mirëmbajtësit Ministria e Shëndetësisë