Të Dhëna për Numrin e të Punësuarve të Personave me Aftësi të Kufizuar në Institucionet Qëndrore në kuadër të Shërbimit Civil

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Të Dhëna për Numrin e të Punësuarve të Personave me Aftësi të Kufizuar në Institucionet Qëndrore në kuadër të Shërbimit Civil
Pershkrimi Të Dhëna për Numrin e të Punësuarve të Personave me Aftësi të Kufizuar në Institucionet Qëndrore në kuadër të Shërbimit Civil
Burimi
Versioni 1.0
Autor Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Email i autorit Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Mirëmbajtësi Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Email i Mirëmbajtësit Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)