Tabela me të Dhëna të Punësuarve në Institucionet Qëndrore në kuadër të Shërbimit Civil

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Tabela me të Dhëna të Punësuarve në Institucionet Qëndrore në kuadër të Shërbimit Civil
Pershkrimi Tabela me të Dhëna për Numrin, Edukimin, Strukturën Etnike dhe Gjinore të të Punësuarve në Institucionet Qëndrore në kuadër të Shërbimit Civil
Burimi https://map.rks-gov.net/Departments/DASHC.aspx
Versioni 1.0
Autor Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Email i autorit Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Mirëmbajtësi Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Email i Mirëmbajtësit Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)