Tabela me të Dhëna të punësuarve në Arsim në Komunat e Kosovës

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Tabela me të Dhëna të punësuarve në Arsim në Komunat e Kosovës
Pershkrimi Tabela me të Dhëna për Numrin, Edukimin, Strukturën Etnike dhe Gjinore të të Punësuarve në Arsim në Komunat e Kosovës
Burimi https://map.rks-gov.net/Departments/DASHC.aspx
Versioni 1.0
Autor Departamenti për Administrimin e Shërbimit Civil
Email i autorit Departamenti për Administrimin e Shërbimit Civil
Mirëmbajtësi Departamenti për Administrimin e Shërbimit Civil
Email i Mirëmbajtësit Departamenti për Administrimin e Shërbimit Civil