Tabela me të Dhëna të Punësuarve në Administratë në Komunat e Kosovës

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Tabela me të Dhëna të Punësuarve në Administratë në Komunat e Kosovës
Pershkrimi Tabela me të Dhënat për Numrin, Edukimin, Strukturën Etnike & Gjinore të të Punësuarve në Administratë në Komunat e Kosovës. Shënim 1: Në fushën e administratës për komunat: Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveqan, janë marr nga Divizioni i Sistemit të Pagave të MAP-DASHC Shtator - 2011.
Burimi https://map.rks-gov.net/Departments/DASHC.aspx
Versioni 1.0
Autor Departamenti për Administrimin e Shërbimit Civil
Email i autorit Departamenti për Administrimin e Shërbimit Civil
Mirëmbajtësi Departamenti për Administrimin e Shërbimit Civil
Email i Mirëmbajtësit Departamenti për Administrimin e Shërbimit Civil