Tabela me të Dhëna për Fushat e Trajnimit për Institucionet e Gjyqësorit të Republikës së Kosovës

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Tabela me të Dhëna për Fushat e Trajnimit për Institucionet e Gjyqësorit të Republikës së Kosovës
Pershkrimi Tabela me të Dhëna për Fushat e Trajnimit për Institucionet e Gjyqësorit të Republikës së Kosovës
Burimi https://ikap.rks-gov.net/
Versioni 1.0
Autor Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)
Email i autorit Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)
Mirëmbajtësi Enver Haxhijaj
Email i Mirëmbajtësit Enver Haxhijaj