2020-11 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/f4c0a0da-1f03-4eec-afa3-d57a4da24e2f/download/2020-11_station_monthly_average.xlsx

2020-11 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Dhjetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-11 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-11 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit