2020-04 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/f1d100c2-0a1f-4028-b405-208c4aeed47e/download/2020-04_station_monthly_average.xlsx

2020-04 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-04 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-04 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit